top of page

SPECJALIZACJE

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu dziedziny prawa, które dotyka spraw związanych z rodziną, dziećmi, alimentami, rozwodami czy kwestiami majątkowymi pomiędzy małżonkami. Doświadczenie i empatia dla Klientów pozwalają na skuteczne przejście przez postępowanie i uzyskanie satysfakcjonującego wyniku mającego przede wszystkim na względzie dobro dzieci i interes Klienta.

Prawo spadkowe

Śmierć członka rodziny budzi ogromne emocje, a jednocześnie otwiera konieczność uregulowania spraw majątkowych osoby zmarłej. Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe, a w szczególności te związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności, sprawy o zachowek.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria pomaga w uzyskaniu od ubezpieczyciela należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia wskutek różnego rodzaju wypadków. Pomoc obejmuje zarówno reprezentację Klienta na etapie przedsądowym w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem jak i w toku postępowania sądowego.

Prawo rzeczowe

Dziedzina prawa cywilnego związana z szeroko pojętą własnością. Kancelaria prowadzi sprawy o nabycie własności przez zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, sprawy związane ze służebnościami.

Prawo karne

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów poszukujących obrońcy w sprawach karnych toczących się w postępowaniach przygotowawczych i postępowaniach sądowych jak również dla osób pokrzywdzonych przestępstwem występując w sprawie jako ich pełnomocnik.

Prawo pracy

Stosunki między pracownikami a pracodawcami wymagają niejednokrotnie pomocy prawnej. Kancelaria świadczy doradztwo dla pracowników jak i pracodawców oraz reprezentuje interesy swoich Klientów w postępowaniu sądowym.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa dla podmiotów gospodarczych. Doświadczenie w obsłudze firm pozwala na spełnienie wszelkiego rodzaju potrzeb, a w szczególności na sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywania całej dokumentacji korporacyjnej, sporządzanie opinii prawnych.

bottom of page